Naujienos : Vilniaus miesto krepšinio mokykla moterų lygoje

KITI DOKUMENTAI:

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE ATMINTINĖ (SPAUSTI ČIA)

VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

SKOLŲ UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI KITAS TEIKIAMAS PASLAUGAS IŠIEŠKOJIMO VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

KONKURSŲ Į VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS PAREIGAS, ĮTRAUKTAS Į KONKURSINIŲ PAREIGŲ SĄRAŠĄ, ORGANIZAVIMO TVARKA (SPAUSTI ČIA)

VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS VEIKLOS VERTINIMAS (SPAUSTI ČIA)

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (SPAUSTI ČIA)

BĮ VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS LIKVIDAVIMO DOKUMENTAS (SPAUSTI ČIA)

DĖL VŠĮ VMKM STEIGIMO IR SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO INVESTAVIMO (SPAUSTI ČIA)

DĖL VŠĮ VMKM STEIGIMO IR SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO INVESTAVIMO PAKEITIMAS (SPAUSTI ČIA)

 

 

 

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

PAŽEIDIMŲ TYRIMO APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

 

SAUGAUS ELGESIO IR DARBO TAISYKLĖS TRENIRUOČIŲ, VARŽYBŲ IR IŠVYKŲ METU BESITRENIRUOJANTIEMS SPORTININKAMS (SPAUSTI ČIA)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VMKM MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS (SPAUSTI ČIA)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VMKM PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS (SPAUSTI ČIA)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VMKM DARBUOTOJŲ BENDRAVIMO IR ETIKOS TAISYKLĖS (SPAUSTI ČIA)

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA) 

 

VILNIAUS MIESTO KREPŠINIO MOKYKLOS  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS(SPAUSTI ČIA)

VILNIAUS MIESTO KREPŠINIO MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLĖS (SPAUSTI ČIA)

VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)