Administracija

direktorius
Laikinai einanti pareigas direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Metodininkė
Finansų specialistė
Marketingo specialistė
Komunikacijos specialistas
Komunikacijos specialistė
Marketingo specialistė