Korupcijos prevencija

Pranešti apie korupciją Vilniaus krepšinio mokykloje kreipiantis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) (SPAUSTI ČIA)
​Karštoji linija tel. (8 5) 266 3333

​Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

​Asmenims, suteikusiems STT vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti atlyginama.

​Dėmesio! Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo praneštiSpecialiųjų tyrimų tarnybai,Lietuvos Respublikos prokuratūrai arbaikiteisminio tyrimo įstaigai.​Tai yra jo pareiga.
​Jei Jūs turite informacijos apie veiką, turinčią korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, prašome atlikti šią pareigą ir nedvejojant kreiptis į minėtas įstaigas. Dalinamės su Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta Atmintine, kurioje aiškiai ir suprantamai išdėstyta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 2-86 patvirtinta Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo forma.

​Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.