Teisinė informacija

TEISĖS AKTAI:

SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJOS (2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-976) (SPAUSTI ČIA)

​PRIĖMIMO TVARKA Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO UGDYMO SPORTO ĮSTAIGAS IR UGDYMO JOSE TVARKA (2019 m. rugsėjo 25 d. spendimas Nr. 1-249) (SPAUSTI ČIA)

​KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE PAGAL DARBO SUTARTIS DIRBANTIEMS TRENERIAMS SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS (2019 m. vasario 8 d. įsakymu V-103) (SPAUSTI ČIA)

​DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2606) (SPAUSTI ČIA)

​2011–2020 METŲ VALSTYBINĖ SPORTO PLĖTROS STRATEGIJA (2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1296) (SPAUSTI ČIA)

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMAS (2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1540 (SPAUSTI ČIA)

​MOKYMŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ DIRBTI FIZINIO AKTYVUMO AR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO SPECIALISTU ARBA FIZINIO AKTYVUMO AR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO INSTRUKTORIUMI, ORGANIZAVIMO IR ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS (2019 m. birželio 18 d. Nr. įsakymas V-727) (SPAUSTI ČIA)

​BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLA NUOSTATAI (SPAUSTI ČIA)

VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (SPAUSTI ČIA)

​VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS (SPAUSTI ČIA) 

​​PRIĖMIMO DOKUMENTAI:

SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINES SPORTO MOKYMOSI ĮSTAIGAS PRAŠYMAS (SPAUSTI ČIA)

​SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINES SPORTO MOKYMOSI ĮSTAIGAS SPORTINĖS VEIKLOS SUTARTIS​ (SPAUSTI ČIA)

MOKESČIŲ DOKUMENTAI:​

​MOKESČIO UŽ SPORTININKO UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS ​(SPAUSTI ČIA)

​​SSS_2020-06-09_PROTOKOLAS DĖL MOKESČIO UŽ SPORTINĮ UGDYMĄ. (SPAUSTI ČIA)

KITI DOKUMENTAI:​

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE ATMINTINĖ (SPAUSTI ČIA)

​VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

​SKOLŲ UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI KITAS TEIKIAMAS PASLAUGAS IŠIEŠKOJIMO VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

​KONKURSŲ Į VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS PAREIGAS, ĮTRAUKTAS Į KONKURSINIŲ PAREIGŲ SĄRAŠĄ, ORGANIZAVIMO TVARKA (SPAUSTI ČIA)

​VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

​VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NURODYMO DIRBTI NUOTOLINIU BŪDU (SPAUSTI ČIA)

VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS VEIKLOS VERTINIMAS (SPAUSTI ČIA)

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (SPAUSTI ČIA)