Teisinė informacija

TEISĖS AKTAI:

SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJOS (2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-976) (SPAUSTI ČIA)

​PRIĖMIMO TVARKA Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO UGDYMO SPORTO ĮSTAIGAS IR UGDYMO JOSE TVARKA (2019 m. rugsėjo 25 d. spendimas Nr. 1-249) (SPAUSTI ČIA)

​KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE PAGAL DARBO SUTARTIS DIRBANTIEMS TRENERIAMS SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS (2019 m. vasario 8 d. įsakymu V-103) (SPAUSTI ČIA)

​DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2606) (SPAUSTI ČIA)

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMAS (2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1540 (SPAUSTI ČIA)

​MOKYMŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ DIRBTI FIZINIO AKTYVUMO AR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO SPECIALISTU ARBA FIZINIO AKTYVUMO AR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO INSTRUKTORIUMI, ORGANIZAVIMO IR ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS (2019 m. birželio 18 d. Nr. įsakymas V-727) (SPAUSTI ČIA)

VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (SPAUSTI ČIA)

​VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS (SPAUSTI ČIA)

​​PRIĖMIMO DOKUMENTAI:

SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KREPŠINIO MOKYKLA PRAŠYMAS (SPAUSTI ČIA)

​SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KREPŠINIO MOKYKLA SPORTINĖS VEIKLOS SUTARTIS​ (SPAUSTI ČIA)

SUTIKIMAS NAUDOTIS DUOMENIMIS IŠRAŠANT KVITUS UŽ UGDYMĄ (SPAUSTI ČIA)

MOKESČIŲ DOKUMENTAI:​

​MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS VILNIAUS MIESTO KREPŠINIO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

​​SSS_2020-06-09_PROTOKOLAS DĖL MOKESČIO UŽ SPORTINĮ UGDYMĄ. (SPAUSTI ČIA)

KITI DOKUMENTAI:​

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE ATMINTINĖ (SPAUSTI ČIA)

​VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

​SKOLŲ UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI KITAS TEIKIAMAS PASLAUGAS IŠIEŠKOJIMO VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

​KONKURSŲ Į VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS PAREIGAS, ĮTRAUKTAS Į KONKURSINIŲ PAREIGŲ SĄRAŠĄ, ORGANIZAVIMO TVARKA (SPAUSTI ČIA)

​VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS VEIKLOS VERTINIMAS (SPAUSTI ČIA)

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (SPAUSTI ČIA)
2021-2022 m. UGDYMO PLANAS (SPAUSTI ČIA)

BĮ VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS LIKVIDAVIMO DOKUMENTAS (SPAUSTI ČIA)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KREPŠINIO MOKYKLA DARBUOTOJŲ BENDRAVIMO IR ETIKOS TAISYKLĖS (SPAUSTI ČIA)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KREPŠINIO MOKYKLOS ETIKOS KODEKSAS (SPAUSTI ČIA)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KREPŠINIO MOKYKLOS NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI DOKUMENTAI (SPAUSTI ČIA)

SAUGAUS ELGESIO IR DARBO TAISYKLĖS (SPAUSTI ČIA)

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

PAŽEIDIMŲ TYRIMO APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

DUOMENŲ APSAUGOS DOKUMENTAI:

PRIEDAS NR. 1 (SPAUSTI ČIA)

PRIEDAS NR. 2 (SPAUSTI ČIA)