Vilniaus miesto krepšinio mokyklos vizija – tapti šiuolaikiška, atvira, lanksčia ugdymo institucija, mokančia gyventi kaitos sąlygomis, kurti saugią aplinką, puoselėti kūrybiškumą, tradicijas, toleranciją, pilietiškumą, ugdyti kultūringą, socialiai aktyvią asmenybę, besididžiuojančią savo Mokykla, miestu, valstybe. 

Jei jums rūpi, kokia kryptimi juda jaunoji karta, esate komandos žmogus ir gebate įgyvendinti pokyčius, o darbą Vilniaus miestui matote kaip papildomą pliusą, šis skelbimas skirtas jums. Prisidėkite prie jaunųjų krepšininkų ugdymo ir Vilniaus miesto kūrimo – dalyvaukite Vilniaus krepšinio mokyklos vadovo (-ės) konkurse!PAREIGYBĖ:

 • Direktorius
 • REIKALAVIMAI:

  1. Atitikti vieną iš šių reikalavimų:

  • turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, vadybos ar teisės krypties išsilavinimą (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
  • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir 2 metų analitinio darbo patirtį;
  • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį sporto veiklos organizavimo arba viešojo administravimo srityje;

  2. būti susipažinęs su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, turėti teisės, finansų valdymo, viešųjų pirkimų, sporto organizacijos veiklos administravimo ir kitų žinių, reikalingų sėkmingai vadovauti Įstaigai;

  3. mokėti nustatyti prioritetus, planuoti ir organizuoti darbą trumpam ar ilgesniam laikotarpiui, užtikrinti efektyvų laiko ir išteklių panaudojimą;

  4. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius bei išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

  5. gebėti dirbti komandoje, konstruktyviai spręsti iškilusias problemas;

  6. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą;

  7. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:
  Dokumentai teikiami tik per atrankų portalą VATIS: https://portalas.vtd.lt/lt/istaigos-vadovas-322;817950.html

  SIŪLOME:

  • Savivaldybės administracijos palaikymą įgyvendinant įstaigai iškeltus tikslus;
  • Galimybę ugdyti savo kaip vadovo kompetencijas;
  • Dinamišką darbo aplinką;
  • Atlyginimą nuo 3000 eur. (neatskaičius mokesčių) bei papildomus motyvacinius priedus.

  ADRESAS:

 • Birželio 23-iosios g. 10A, Vilnius
 • ATLYGINIMAS (BRUTO):

 • Nuo 3004 Eur.
 • SKELBIMO PUBLIKAVIMO DATA:

 • 2022-08-12
 • KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

 • Tel. (85) 211 2639, el. p.: kristina.kalesnykiene@vilnius.lt; www.vilniauskm.lt