Covid-19

Saugumui užtikrinti Vilniaus krepšinio mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais:
​SPRENDIMAS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1475) (SPAUSTI ČIA)

​SPRENDIMAS DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ (2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1471) (SPAUSTI ČIA)

​SPRENDIMO 2020 m. birželio 16 d. V-1471 PAKEITIMAS (2020 m. liepos 30 d. Nr. V-1726) (SPAUSTI ČIA)

​DĖL KREPŠINIO TRENIRUOČIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SALYGŲ VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOJE.  APRAŠAS. (SPAUSTI ČIA)

DĖL TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO, AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (SPAUSTI ČIA)

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (SPAUSTI ČIA)

DĖL PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (SPAUSTI ČIA)