Apie mus

Vilniaus krepšinio mokykla pradėjo savo veiklą 1958 m. gruodžio 31 d. Vilniaus kompleksinės mokyklos sudėtyje. Lietuvos švietimo ministerijos įsakymu 1970 m. sausio 01 d. Vilniuje buvo įsteigta savarankiška Vilniaus miesto specializuota vaikų ir jaunių krepšinio sporto mokykla, kuriai nuo pat pradžių 15 metų vadovavo Mykolas-Algimantas Rotomskis (1970-1984). Mokykloje dirbo 11 trenerių: P.Augustinavičius, J.Mateika, A.Parokas, B.Lenkovičius, N.Kulvinskas, Š.Gedminas, R.Talalas, V.Jaras, P.Stankevičius, J.Dauguvietienė, N.Sližauskienė . Baigusiems buvo įteikiami LR švietimo ir mokslo ministerijos baigimo pažymėjimai. Nuo 1971 m. į trenerių gretas įsijungė ilgametė mūsų mokyklos trenerė Viktorija-Aušrelė Budrienė. 1980–1981 m. vadovavo Leonardas Makauskas, 1985–1994 m. Jonas Kazlauskas ir nuo 1995 m. vadovauja Antanas Naruševičius.
Per 40 metų laikotarpį mokykla išugdė daug Lietuvą garsinusių krepšininkų. Tai olimpinių žaidynių, pasaulio ir europos čempionatų medalininkai Angelė Jankūnaitė -Rupšienė, Vida Šulskytė-Beselienė, Ramunė Šidlauskaitė – Venckūnienė, LTSR ir Lietuvos rinktinių žaidėjai Larisa Vinčaitė, Zita Makselytė-Kuzminskienė, Eduardas Kairys, Mykolas Karnišovas, Olegas Moisejenko, Vytautas Palionis, Ingrida Petrašiūnaitė, Gintautas Vilkas, Rolandas Knyza, Gediminas Ulys, Martynas Purlys, Laura Narmontaitė, Laima Barauskaitė, Vilija Jonuškaitė, Rasa Mereškevičiūtė, Rimantas Kaukėnas, Vilija Maskolaitytė-Grigienė, Auksė Steponavičiūtė, Ilona Nikonovaitė,Gintarė ir Raminta Grikštaitės, Ramunė Vaišnoraitė, Loreta Virbickaitė-Galdikienė, Gražina Briedytė-Jančiauskienė, Artūras Karnišovas, kuris pirmas iš vilniečių išplaukė į didžiuosius tarptautinius krepšinio vandenis. 1996 m. Artūras buvo išrinktas geriausiu Europos krepšininku. Lietuvos rinktinės sudėtyje Barselonos ir Atlantos olimpinėse žaidynėse iškovojo bronzos medalius, o Atėnuose Europos čempionato sidabro medalį.
Mokykla paruošė nemažą būrį gabių krepšininkų, kurie sėkmingai įsiliejo į garsių komandų sudėtis. Tai Pavelas Čukinas, Steponas Babrauskas, Antanas Kavaliauskas, Aivaras Kiaušas, mokykloje pradėję savo sportinį kelią broliai Darjušas ir Kšystofas Lavrinovičiai,Giedrius Aidietis,Gintautas Vileita, Donatas Sabaliauskas,Rolandas Vaičius, Eglė Žygelytė, Laima Rickevičiūtė, Milda Sauliūtė, Kristina Palaimaitė, Kristina Vengrytė, Greta Lukšytė.
Daug tikimės iš viso būrio perspektyvaus jaunimo, kuris jau dabar skina laurus ne tik Lietuvos čempionatuose, bet ir žaisdami už Lietuvos rinktinę Europos ir pasaulio jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatuose; Pranas Skurdauskas, Evaldas Kairys, Laurynas Samėnas, Šarūnas Kulevičius, Ovidijus Varanauskas, Jonas Valančiūnas, Simona Petronytė, Ieva Šulskytė, Agneta Morkūnaitė, Vitalija Vaščiūnaitė, Greta Šniokaitė, Indrė Grigaitė, Radvilė Autukaitė, Diana Žintikaitė, Vita Žilinskaitė, Ina Jackevič, Gabrielė Liubachonskytė.

Valstybės turto panaudos sutartimi 2003 m. birželio 20 d. Nr. 312 Vilniaus krepšinio mokyklai skirtos negyvenamosiose patalpose Birželio 23-osios g. 10 sporto salė.
Mokiniams, baigusiems Vilniaus krepšinio mokyklą, yra įteikiami Lietuvos respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai 
Prie mokyklos įkurtas Vilniaus krepšinio klubas „Žaibas“, kurio nariais gali būti kiekvienas mokyklos, Vilniaus miesto, rajono bei kitų Lietuvos rajonų moksleivis, kuris vykdo klubo įstatų reikalavimus, moka nario mokestį, už kurį mokyklos komandos aprūpinamos inventoriumi, apmokamos dalyvavimo moksleivių lygos varžybose išlaidos. 
Mokykla palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos krepšinio federacija, Lietuvos moksleivių krepšinio lyga, Lietuvos moterų krepšinio „A“ lyga, bendro lavinimo mokyklomis, Lietuvos moksleivių ir studentų sporto centru. Minėtų įstaigų dalinės finansinės ir organizacinės pagalbos dėka mūsų mokyklos komandos sėkmingai dalyvauja respublikos čempionatuose, organizuoja sportinius renginius Vilniaus mieste.

Mokyklos vizija

Sudaryti optimaliausias sąlygas sportuoti ir siekti aukštų sportinių rezultatų.

Mokyklos uždaviniai

Sveikos asmenybės ugdymas ir lavinimas. Sveikų dvasinių , psichologinių ir fizinių savybių ugdymas. Sveikos gyvensenos propagavimas tarp vaikų, jaunuolių, jaunimo ir darbuotojų. Talentingų sportininkų atranka Vilniaus mieste bei Vilniaus rajone. Metodinės, organizacinės pagalbos teikimas mokymo įstaigoms. Mokyklos komandų dalyvavimas Vilniaus miesto, rajono ir respublikos čempionatuose. Tolesnė sporto bazės plėtra ir renovacija, siekiant pritaikyti mokomojo proceso, sveikatingumo tikslams, bendradarbiavimas su miesto visuomene. Mokyklos pedagogų tarybos veikla, siekiant įgyvendinti pagrindinius mokyklos tikslus bei uždavinius. Mokyklos bendruomenės pagalba mokyklos trenerių-sporto mokytojų kolektyvui, organizuojant mokomąjį-varžybinį procesą, vaikų vasaros poilsį.
 
 Birželio 23-iosios g. 10A, Vilnius
 info@vilniauskm.lt
 (8 5) 233 5300
 (8 5) 233 3318
 
© PigiosSvetaines.lt