Kontaktai

Administracija

Vytenis didele

Vytenis Tupčiauskas

Direktorius

Telefono nr. +370 685 36155

El. paštas vytenis@vilniauskrepsiniomokykla.lt

Janina20Kozeniauskaite1

Janina Koženiauskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Funkcijos: ugdymo procesas, treniruočių proceso koordinavimas, kontrolė

Telefono Nr. (8 5) 233 3318

El. paštas janina@vilniauskm.lt

Liuda20Kuzminskiene1

Liuda Kuzminskienė

Metodininkė

Funkcijos komandų varžybinio proceso koordinavimas, informacijos pateikimas

Telefono nr. (8 5) 233 5300

El.paštas liuda@vilniauskm.lt

Valentina Tubelienė